Intézményrendszer - Monacói Hercegség Konzulátusa

Awesome Image
Monaco intézményrendszere

Monaco államigazgatása és egyéb szervezetei

Az állam feje Monaco hercege (prince de Monaco), aki a huszonnégy tagú Nemzeti Tanács (Conseil national) nevű népképviselettel osztozik a jogalkotói hatáskörökön.

Awesome Image

Herceg

Az 1911-ben létrehozott Alkotmány első fejezete kimondja, hogy a végrehajtó hatalom a legfelsőbb hatalomé, az uralkodó Hercegé. Az 1962-es Alkotmány kimondja, hogy a trónt a Herceg közvetlen és törvényes leszármazottja örökli az elsőbbségi elv alapján, azonos rokonsági fokon a férfiak örökösödési joga megelőzi a nőkét. Törvényes utód nélkül örökbefogadott személy is örökölheti a trónt. A Herceg csak nagykorúságát (18. életévét) elérve gyakorolhatja hatalmát. Kiskorúsága, vagy cselekvőképtelensége esetén az uralkodó család házirendjében megfogalmazottaknak megfelelően történik a kormányzás. A Herceg írja alá és iktatja be a törvényeket.

Awesome Image

Kormányzótanács

Az államminiszter a Kormányzótanács segítségével kormányoz a legfelsőbb hercegi hatalom alatt. A Herceg nevezi ki az államminisztert és az öt kormányzótanácsost, akik az egyes osztályok vezetői egyben: pénzügyi- és gazdasági osztály, belügyi osztály, külügyi osztály, egészségügyi és szociális osztály, városrendezési osztály. Az államminiszter és a kormányzótanácsosok a Hercegnek tartoznak beszámolni.

Awesome Image

Jogi szervezet

A jogi szervezet az uralkodóhoz tartozik, ő delegálja a bíróságok és törvényszékek összes alkalmazottját, akik az ő nevében járnak el. A jogi szervezet függetlensége garantált. A Hercegség jogi szervezetében a hatáskör minden foka megtalálható: az első-, másod- és harmadfokú bíróság, illetve az ügyészség. Ezen kívül szakosodott törvényszékek is vannak, mint a munkaügyi törvényszék. A jogi szervezet csúcsa, a legfelsőbb bíróság dönt alkotmányjogi kérdésekben, az Alkotmányban garantált szabadság és jogok megsértésével kapcsolatos fellebbezések ügyében, kormányzati ügyekben, törvényhozással kapcsolatos fellebbezések ügyében, jogi kompetencia kérdésében felmerült vitákban.

Awesome Image

Koronatanács

A Koronatanácsba hét monacói nemzetiségű személy tartozik, akikre a Herceg tesz javaslatot. Az uralkodó jelöli ki az elnököt és három tagját a Tanácsnak, a többi tagot a Nemzeti Tanács javaslatára nevezik ki. A Tanács egy évben legalább kétszer ülésezik az államot érintő legfontosabb kérdések megvitatására. A tanácskozások általában fontos nemzetközi szerződések, a Nemzeti Tanács feloszlatása, honosítási kérelmek illetve amnesztia ügyében folynak.

Awesome Image

Községtanács

Az Alkotmány 78. bekezdése kimondja, hogy a Hercegség területe egyetlen választóközösségből áll. A Községtanácsnak 15 tagját 4 évre választják közvetlenül, általános választójog és arányos képviseleti rendszer alapján. A polgármestert és helyettesét a Községtanács választja, mely rendesen háromhavonta ülésezik.

Awesome Image

Kormányzati szervezetek

Földközi-tengeri Tudományos Bizottság (C.I.E.S.M.), Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (O.I.M.L.), Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet (I.I.R.), Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi szervezete (INTERPOL), Nemzetközi Világkiállítások Hivatala (I.E.B.), Kormányközi Oceanográfiai Bizottság (I.O.C.), Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (C.E.P.T.), Legfelsőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI), Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (I.H.O.), Technikai és Kulturális Együttműködési Ügynökség – (Francia Nyelvű Országok Nemzetközi Szervezete – O.I.F. 1998), Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (O.S.C.E.), Földközi-tengeri Akcióterv, Latin Unió, Legfőbb Audit Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI), Nemzetközi Vasúti Szállítmányozási Kormányközi Szervezet (O.T.I.F.), Természetvédelmi Világszövetség (U.I.C.N.), Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (I.M.O.), Európai Szabadalmi Hivatal (E.P.O.), Nemzetközi Bálnavédelmi Tanács, Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia, Egyezmény a Fekete-tengerben, a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban élő cetek védelméről (ACCOBAMS), a Légi Irányítás Biztonságának Európai Szervezete

Awesome Image

Nem-Kormányzati szervezetek

Nemzetközi Navigációs Társaság (PIANC-AIPCN); Nemzetközi Hadigyógyászati Bizottság (I.C.M.M.); Nemzetközi Diplomáciai Akadémia; Vöröskereszt Nemzetközi Társasága (I.C.R.C.); Európai Utazási Bizottság (E.T.C.); Interparlamentáris Unió; Adminisztratív Tudományok Nemzetközi Intézménye (I.I.A.S.); Nemzetközi Olimpiai Bizottság (I.O.C.); Szobrászművészet Nemzetközi Egyesülete; Gyermekbarátok Világegyesülete (A.M.A.D.E.); Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Egyesület (I.U.G.G.); Európai Konferenciavárosok Szövetsége (E.F.C.T.); a Színház Nemzetközi Intézménye; Tudományos Egyesületek Nemzetközi Tanácsa (I.C.S.U.); Nemzetközi Szövetségek Egyesülete (U.I.A.); Kongresszusi Központok Nemzetközi Egyesülete (A.I.P.C.); UNESCO Zene Nemzetközi Tanácsa; Nemzetközi Egyesület az Erőszak Ellen a Sportban (A.I.C.V.S.); Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (G.A.I.S.F.); Tengeri Gazdasági Jog Intézménye (INDEMER); Légi Szállítmányozás Nemzetközi Egyesülete (I.A.C.A.); Energia Világtanács (W.E.C.); Európai Polgári Légi Konferencia (E.C.A.C.); Elektromos Járművekben Érdekelt Városok Egyesülete (CITELEC); Nemzetközi Természetvédelmi Unió (I.U.C.N.); Földközi-tengeri Kikötők Egyesülete (MEDCRUISE); Európai Posták Egyesülete (POST EUROP).

Awesome Image

Az ENSZ szakszervezetei

Nemzetközi Távközlési Unió (I.T.U.), Egészségügyi Világszervezet (W.H.O.), ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet (U.N.E.S.C.O.), Egyetemes Postaegyesület, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Szellemi Tulajdon Világszervezete (W.I.P.O.), Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (I.C.A.O.), Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (I.M.O.), Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény Szervezete (O.P.C.W.), Meteorológiai Világszervezet (W.M.O.), Átfogó Atomcsendegyezmény Szervezete Előkészítő Bizottsága (C.T.B.T.O.), Idegenforgalmi Világszervezet (W.T.O.), ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (F.A.O)